Organisatsioonikultuuri stabiilsuse kujundamine (Pärnu Linnavalitsuse näitel)

Jana Hõrak, magistrikraad, 2004, (juh) Maaja Vadi, Organisatsioonikultuuri stabiilsuse kujundamine (Pärnu Linnavalitsuse näitel), Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
Jana Hõrak
magistrikraad
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2004
Organisatsioonikultuuri stabiilsuse kujundamine (Pärnu Linnavalitsuse näitel)