Ruumiandmete lõimimine

Mati Tee, doktorant, (juh) Tõnu Oja, Ruumiandmete lõimimine, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Geoinformaatika ja kartograafia õppetool.
Mati Tee
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2006
Ruumiandmete lõimimine