Raamatuhuvi Eesti kultuuriväljal

Kersti Riismaa, doktorant, (juh) Marju Lauristin; Maarja Lõhmus, Raamatuhuvi Eesti kultuuriväljal, Tartu Ülikool.
Kersti Riismaa
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
30.08.2010
Eesti
Raamatuhuvi Eesti kultuuriväljal
Book Preferences in Estonian Cultural Field