Keskkonna ja säästva arengu teema integreerimine 7. klassi matemaatikaõpetusega

Kairi Vahtramäe, magistrikraad (teaduskraad), 2007, (juh) Tiina Elvisto, Keskkonna ja säästva arengu teema integreerimine 7. klassi matemaatikaõpetusega, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut.
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
1.06.2007
2007
Eesti
Keskkonna ja säästva arengu teema integreerimine 7. klassi matemaatikaõpetusega
Integration of Environment and Sustainable Development Subject in the 7th Grade Mathematics