Eesti ajakirjandus geograafilise ja kultuuripildi avardajana 20. sajandi esimesel poolel

Ene Selart, doktorant, (juh) Anu Masso; Ene Kõresaar, Eesti ajakirjandus geograafilise ja kultuuripildi avardajana 20. sajandi esimesel poolel, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut.
Ene Selart
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
4.09.2006
Eesti
Eesti ajakirjandus geograafilise ja kultuuripildi avardajana 20. sajandi esimesel poolel
Estonian Journalism Expanding the Geographical and Cultural Horizon in the First Half of the 20th Century
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.14. Kommunikatsiooni- ja infoteadusedS265 Meedia ja kommunikatsiooniteadused