Organisatsioonikultuuri kujundamine ühinemisjärgselt Fakto Grupi näitel

Karin Kivari, magistrikraad, 2007, (juh) Maaja Vadi, Organisatsioonikultuuri kujundamine ühinemisjärgselt Fakto Grupi näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
30.08.2004
2007
Eesti
Organisatsioonikultuuri kujundamine ühinemisjärgselt Fakto Grupi näitel
Designing of Post-Merger Organizational Culture in Fakto Group