Liigikompleksi Bromus arvensis-japonicus-squarrosus geneetiline mitmekesisus, paljunemisviisid ja fülogeneetilised seosed isoensüümtunnuste alusel

Vivian Kuusk, magistrikraad (teaduskraad), 2002, (juh) Tatjana Oja, Liigikompleksi Bromus arvensis-japonicus-squarrosus geneetiline mitmekesisus, paljunemisviisid ja fülogeneetilised seosed isoensüümtunnuste alusel, Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, botaanika osakond.
Vivian Kuusk
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.01.2002
2002
Liigikompleksi Bromus arvensis-japonicus-squarrosus geneetiline mitmekesisus, paljunemisviisid ja fülogeneetilised seosed isoensüümtunnuste alusel
Genetic diversity, the breeding system and phylogenetic relationships in the Bromus arvensis-japonicus-squarrosus species complex on the basis of isozyme data