Fütoplanktoni indikaatorlus EL Veepoliitika Raamdirektiivi järvede klassifikatsioonis

Kairi Maileht, magistrikraad, 2008, (juh) Ingmar Ott, Fütoplanktoni indikaatorlus EL Veepoliitika Raamdirektiivi järvede klassifikatsioonis, Eesti Maaülikool.
Kairi Maileht
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2006
22.06.2008
2008
Eesti
Fütoplanktoni indikaatorlus EL Veepoliitika Raamdirektiivi järvede klassifikatsioonis
Phytoplankton as an indicator in lakes of EU Water Framework Directive classification
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia