Motivatsioon ja selle kujundamine Tartu Vangla näitel

Anne-Marika Maschorov, magistrikraad, 2006, (juh) Maaja Vadi, Motivatsioon ja selle kujundamine Tartu Vangla näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
Anne-Marika Maschorov
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2006
Motivatsioon ja selle kujundamine Tartu Vangla näitel