Haridus ja sotsiaalsed sidemed: mitte-eestlaste edukuse tegurid tööturul

Margarita Kazjulja, magistrikraad (teaduskraad), 2005, (juh) Ellu Saar, Haridus ja sotsiaalsed sidemed: mitte-eestlaste edukuse tegurid tööturul, Tallinna Ülikool.
Margarita Kazjulja
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2005
Eesti
Haridus ja sotsiaalsed sidemed: mitte-eestlaste edukuse tegurid tööturul
Education and social networks: factors of success of non-Estonians on a labor market