Perifüütsete ja planktiliste diatomeede jaotus Väike-Juusa järve pindmistes setetes

Liisa Puusepp, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Jaan-Mati Punning, Perifüütsete ja planktiliste diatomeede jaotus Väike-Juusa järve pindmistes setetes, Tallinna Ülikool, Matemaatika ja Loodusteaduste Instituut, Loodusteaduste osakond, Geoökoloogia õppetool.
Liisa Puusepp
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2004
Perifüütsete ja planktiliste diatomeede jaotus Väike-Juusa järve pindmistes setetes
Distribution of periphytic and planktonic diatoms in surface sediment in Lake Väike-Juusa