Tugevad piirid suuremõõtkavalisel mullastikukaardil ja nende väljendumine Kõrg-Eesti moreenitasandike muld- ja taimkattes

Jaan Pärn, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Kalle Remm; Ülo Mander, Tugevad piirid suuremõõtkavalisel mullastikukaardil ja nende väljendumine Kõrg-Eesti moreenitasandike muld- ja taimkattes, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Jaan Pärn
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
5.06.2006
2006
Eesti
Tugevad piirid suuremõõtkavalisel mullastikukaardil ja nende väljendumine Kõrg-Eesti moreenitasandike muld- ja taimkattes
Correspondence of strong boundaries in the large scale soil map of Estonia with soil and vegetation edges in South-Estonian moraine plains