Development of Sb2Se3 thin films by magnetron sputtering technique for solar cell applications

Mehmet Ender Uslu, doktorant, (juh) Maarja Grossberg; Olga Volobujeva, Development of Sb2Se3 thin films by magnetron sputtering technique for solar cell applications (Õhukesekileliste Sb2Se3 kilede sadestamine vaakumtolmustus meetodil päikesepatareide rakendusteks), Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut.
Mehmet Ender Uslu
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
27.08.2019
Inglise
Development of Sb2Se3 thin films by magnetron sputtering technique for solar cell applications
Õhukesekileliste Sb2Se3 kilede sadestamine vaakumtolmustus meetodil päikesepatareide rakendusteks
Development of Sb2Se3 thin films by magnetron sputtering technique for solar cell applications
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.10. FüüsikaP265 Pooljuhtide füüsika
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia