Формирование лингвокультурологическкой компетенции бакалавров профиля "Русский язык как неродной" на материале фразеологизмов

Sandul, Iuliia, magistrikraad, 2012, (juh) Olga Burdakova; Marina Varlamova, Формирование лингвокультурологическкой компетенции бакалавров профиля "Русский язык как неродной" на материале фразеологизмов (Keelelis-kultuurilise pädevuse kujunemine fraseologismide näitel vene keel võõrkeelena bakalaureuse astme üliõpilastel), Tartu Ülikool, Sotsiaalteaduste valdkond, Narva kolledž.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
6.02.2012
31.08.2012
2012
Vene
Формирование лингвокультурологическкой компетенции бакалавров профиля "Русский язык как неродной" на материале фразеологизмов
Keelelis-kultuurilise pädevuse kujunemine fraseologismide näitel vene keel võõrkeelena bakalaureuse astme üliõpilastel
The Formation of the Linguo-culturographical Competences in Idiomatic Expressions of Bachelor Students in Russian as a Foreign Language
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS272 Õpetajakoolitus
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH353 Leksikoloogia