Macroecological approach in vegetation science: generality of ecological relationships at the global scale

Lauri Laanisto, doktorikraad, 2008, (juh) Meelis Pärtel, Macroecological approach in vegetation science: generality of ecological relationships at the global scale (Makroökoloogiline lähenemine taimkatteteadusele: ökoloogiliste seaduspärade varieerumine globaalses skaalas), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Lauri Laanisto
doktorikraad
Kaitstud
Ei
30.08.2004
2008
Inglise
Macroecological approach in vegetation science: generality of ecological relationships at the global scale
Makroökoloogiline lähenemine taimkatteteadusele: ökoloogiliste seaduspärade varieerumine globaalses skaalas
Macroecological approach in vegetation science: generality of ecological relationships at the global scale