Atribuutgrammatikad ja arvutusmudelid (diplomitöö)

Jaak Vilo, magistrikraad, 1991, (juh) Jaan Penjam, Atribuutgrammatikad ja arvutusmudelid (diplomitöö), Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond.
Jaak Vilo
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.1986
1991
Atribuutgrammatikad ja arvutusmudelid (diplomitöö)
Attribute Grammars and Computational Models