Rekombinantsed luminestseeruvad sensorbakterid biokättesaadavate raskemetallide määramiseks

Angela Ivask, doktorikraad, 2006, (juh) Anne Kahru; Marko Virta, Rekombinantsed luminestseeruvad sensorbakterid biokättesaadavate raskemetallide määramiseks, Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, Geenitehnoloogia instituut.
Angela Ivask
doktorikraad
Kaitstud
Ei
4.07.2001
2006
Rekombinantsed luminestseeruvad sensorbakterid biokättesaadavate raskemetallide määramiseks
Luminescent recombinant sensor bacteria for the analysis of bioavailable heavy metals