Ecological Role of Physiological and Phylogenetic Diversity in Aquatic Bacterial Communities

Helen Tammert, doktorikraad, 2011, (juh) Kalle Olli; Veljo Kisand, Ecological Role of Physiological and Phylogenetic Diversity in Aquatic Bacterial Communities (Veebakterite füsioloogilise ja fülogeneetilise mitmekesisuse ökoloogiline roll), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
Helen Tammert
doktorikraad
Kaitstud
Ei
2.09.2002
12.01.2011
2011
Inglise
Ecological Role of Physiological and Phylogenetic Diversity in Aquatic Bacterial Communities
Veebakterite füsioloogilise ja fülogeneetilise mitmekesisuse ökoloogiline roll