Tihendamise järelmõju mulla omadustele ja agrofütotsönoosi koosseisule odrapõllul

Liina Edesi, magistrikraad (teaduskraad), 2006, (juh) Jaan Kuht, Tihendamise järelmõju mulla omadustele ja agrofütotsönoosi koosseisule odrapõllul, Eesti Maaülikool.
Liina Edesi
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2003
2006
Tihendamise järelmõju mulla omadustele ja agrofütotsönoosi koosseisule odrapõllul
Influence of soil compaction on the soil properties and elements of phytocoenosis on barley field