Avatud küsimused ja nende vastused eesti suulises argivestluses

Andra Rumm, doktorikraad, 2019, (juh) Tiit Hennoste, Avatud küsimused ja nende vastused eesti suulises argivestluses, Tartu Ülikool.
Andra Rumm
doktorikraad
Kaitstud
Ei
31.08.2015
31.08.2019
2019
Eesti
Avatud küsimused ja nende vastused eesti suulises argivestluses
Wh-questions and their responses in Estonian everyday interaction
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus