Keelekeskkonna mõju vene õpilaste eesti keele omandamisele ja integratsioonile Eestis

Ülle Rannut, doktorikraad, 2005, (juh) Anu-Reet Hausenberg, Keelekeskkonna mõju vene õpilaste eesti keele omandamisele ja integratsioonile Eestis, Tallinna Ülikool.
Ülle Rannut
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.01.2005
2005
Eesti
Keelekeskkonna mõju vene õpilaste eesti keele omandamisele ja integratsioonile Eestis
Impact of the Language Environment on Integration and Estonian Language Acquisition of Russian-speaking Children in Estonia