Open consent - a new form of informed consent for population genetic databases

Ants Nõmper, doktorikraad, 2005, (juh) Jaan Sootak, Open consent - a new form of informed consent for population genetic databases (Avatud nõusolek - uut liiki teavitatud nõusolek populatsioonipõhiste geenivaramute jaoks), Tartu Ülikool, Õigusteaduskond.
Ants Nõmper
doktorikraad
Kaitstud
Ei
2005
Inglise
Open consent - a new form of informed consent for population genetic databases
Avatud nõusolek - uut liiki teavitatud nõusolek populatsioonipõhiste geenivaramute jaoks
Open consent - a new form of informed consent for population genetic databases