Plant root behaviour: responses to neighbours and physical obstructions

Marina Semtšenko, doktorikraad, 2008, (juh) Kristjan Zobel; Michael J. Hutchings, Plant root behaviour: responses to neighbours and physical obstructions (Taimejuurte käitumine: reaktsioonid naabertaimedele ja füüsilistele takistustele), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Botaanika osakond.
Marina Semtšenko
doktorikraad
Kaitstud
Jah
29.08.2005
1.03.2008
2008
Inglise
Plant root behaviour: responses to neighbours and physical obstructions
Taimejuurte käitumine: reaktsioonid naabertaimedele ja füüsilistele takistustele