Töörahulolu ja tööjõuvoolavuse vahelised seosed AS Vestman Kinnisvara näitel

Mirje Kallaste, magistrikraad, 2007, (juh) Maaja Vadi, Töörahulolu ja tööjõuvoolavuse vahelised seosed AS Vestman Kinnisvara näitel, Tartu Ülikool, Majandusteaduskond.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
2007
Eesti
Töörahulolu ja tööjõuvoolavuse vahelised seosed AS Vestman Kinnisvara näitel
The Relation between Job Satisfaction and Turnover on the Example of the Real Estate Company AS Vestman Kinnisvara