Occupational health problems of Latvian road building workers created by ergonomical risks

Zenija Roja, doktorikraad, 2005, (juh) Eda Merisalu; Maija Eglite, Occupational health problems of Latvian road building workers created by ergonomical risks (Ergonoomilistest riskidest põhjustatud terviseprobleemide töötervishoid Läti teede-ehitustöölistel), Riia Stradinsi Ülikool.
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2001
31.12.2005
2005
Inglise
Occupational health problems of Latvian road building workers created by ergonomical risks
Ergonoomilistest riskidest põhjustatud terviseprobleemide töötervishoid Läti teede-ehitustöölistel
Occupational health problems of Latvian road building workers created by ergonomical risks
Riia Stradinsi Ülikool