Alternatiivsed filtermaterjalid fosfori sidumiseks heitveepuhastus-tehismärgalades

Christina Vohla, magistrikraad (teaduskraad), 2004, (juh) Ülo Mander, Alternatiivsed filtermaterjalid fosfori sidumiseks heitveepuhastus-tehismärgalades, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Christina Vohla
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.2002
2004
Alternatiivsed filtermaterjalid fosfori sidumiseks heitveepuhastus-tehismärgalades
Alternative filter media for phosphorus removal in a horizontal subsurface flow constructed wetland