Klassiõpetajaeriala üliõpilaste ja vilistlaste hinnangud õppekava läbimisele

Kadriann Teeääre, magistrikraad, 2010, (juh) Airi Kukk, Klassiõpetajaeriala üliõpilaste ja vilistlaste hinnangud õppekava läbimisele, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Õpetajahariduse osakond, Algõpetuse õppetool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2004
2010
Eesti
Klassiõpetajaeriala üliõpilaste ja vilistlaste hinnangud õppekava läbimisele
Primary school teacher department students´ and graduates´ appraisals of passed curriculum