Spatio-temporal Variability of the Baltic Sea Phytoplankton Community Diversity

Olga Trikk, doktorant, (juh) Kalle Olli, Spatio-temporal Variability of the Baltic Sea Phytoplankton Community Diversity (Läänemere fütopanktoni mitmekesisuse ajalis-ruumiline varieeruvus), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut.
Olga Trikk
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
30.08.2010
Inglise
Spatio-temporal Variability of the Baltic Sea Phytoplankton Community Diversity
Läänemere fütopanktoni mitmekesisuse ajalis-ruumiline varieeruvus