Uurimus bakteri ribosoomi struktuuri-funktsiooni seostest

Ülo Maiväli, doktorikraad, 2004, (juh) Jaanus Remme, Uurimus bakteri ribosoomi struktuuri-funktsiooni seostest, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond.
Ülo Maiväli
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.09.1997
2004
Uurimus bakteri ribosoomi struktuuri-funktsiooni seostest
studies on the structure-function relationship of the bacterial ribosome
Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond