DOKUMENDIHALDUSE TERMINITE KASUTUSPROBLEEME

Anne Sepp, magistrikraad, 2008, (juh) Liivi Aarma, DOKUMENDIHALDUSE TERMINITE KASUTUSPROBLEEME, Tallinna Ülikool, Sotsiaalteaduskond, Infoteaduste osakond, Raamatuteaduse õppetool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2006
2008
Eesti
DOKUMENDIHALDUSE TERMINITE KASUTUSPROBLEEME
DOKUMENDIHALDUSE TERMINITE KASUTUSPROBLEEME
Some Problems of Using Records Management terminology