Eeldused mõistmise diakroonilise ja sünkoonilise determinatsiooni analüüsiks (lisandusi tähistatav - referent suhtele)

Erkki Luuk, magistrikraad, 1994, (juh) Ülo Matjus, Eeldused mõistmise diakroonilise ja sünkoonilise determinatsiooni analüüsiks (lisandusi tähistatav - referent suhtele), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond.
Erkki Luuk
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.1989
14.12.1994
1994
Eesti
Eeldused mõistmise diakroonilise ja sünkoonilise determinatsiooni analüüsiks (lisandusi tähistatav - referent suhtele)
Premises for an analysis of diachronic and synchronic determination of understanding (additions to the signified-referent relation)
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.1. FilosoofiaH120 Süstemaatiline filosoofia, eetika, esteetika, metafüüsika, epistemoloogia, ideolooogia