Südame isheemiatõve ja müokardi infarkti assotsiatsiooniuuring Kreeka populatsioonis

Julia Uusna, magistrikraad (teaduskraad), 2008, (juh) Tiit Nikopensius; Andres Metspalu, Südame isheemiatõve ja müokardi infarkti assotsiatsiooniuuring Kreeka populatsioonis, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituut.
Julia Uusna
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
29.08.2005
2008
Eesti
Südame isheemiatõve ja müokardi infarkti assotsiatsiooniuuring Kreeka populatsioonis
Coronary artery disease and myocardial infarction association study in Greek population