Erinevatest puiduliikidest liimpuitlattide tugevuskatsed ja nendest monteeritava võrkkooriku modelleerimine

Peep Nurme, magistrikraad, 2017, (juh) Tõnis Teppand, Erinevatest puiduliikidest liimpuitlattide tugevuskatsed ja nendest monteeritava võrkkooriku modelleerimine, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, maaehituse osakond.
Peep Nurme
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2011
13.06.2017
2017
Eesti
Erinevatest puiduliikidest liimpuitlattide tugevuskatsed ja nendest monteeritava võrkkooriku modelleerimine
Erinevatest puiduliikidest liimpuitlattide tugevuskatsed ja nendest monteeritava võrkkooriku modelleerimine
Strength tests of different wood species glulam bars and modelling a mountable gridshell from them
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnikaT220 Tsiviilehitus, Hüdrotehnoloogia, avameretehnoloogia, pinnasemehhaanika