Kuidas teha manitsev sõnum teismelistele vastuvõetavaks? Sotsiaalreklaamide vastuvõtt ja seda mõjutavad tegurid 15-16aastaste kooliõpilaste seas

Ande Etti, magistrikraad, 2010, (juh) Veronika Kalmus, Kuidas teha manitsev sõnum teismelistele vastuvõetavaks? Sotsiaalreklaamide vastuvõtt ja seda mõjutavad tegurid 15-16aastaste kooliõpilaste seas, Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut.
Ande Etti
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2008
22.06.2010
2010
Eesti
Kuidas teha manitsev sõnum teismelistele vastuvõetavaks? Sotsiaalreklaamide vastuvõtt ja seda mõjutavad tegurid 15-16aastaste kooliõpilaste seas
How to make an admonitory message acceptable for teenagers? Reception of social advertisements and its influencing factors among 15-16 year-old students
Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut