Ethnic identity and national attitudes : master's thesis

Aune Valk, magistrikraad (teaduskraad), 1997, (juh) Peeter Tulviste, Ethnic identity and national attitudes : master's thesis (Etniline identiteet ja rahvuslikud hoiakud), Tartu Ülikool, Sotsiaal- ja haridusteaduskond, Psühholoogia osakond.
Aune Valk
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1997
Inglise
Ethnic identity and national attitudes : master's thesis
Etniline identiteet ja rahvuslikud hoiakud