High-resolution refinement of the phylogenetic tree of the human mitochondrial DNA haplogroup H.

Eva-Liis Loogväli, magistrikraad (teaduskraad), 2002, (juh) Richard Villems; Toomas Kivisild, High-resolution refinement of the phylogenetic tree of the human mitochondrial DNA haplogroup H., Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Molekulaar- ja rakubioloogia instituut.
Eva-Liis Loogväli
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.01.2002
2002
High-resolution refinement of the phylogenetic tree of the human mitochondrial DNA haplogroup H.
Inimese mitokondriaalse DNA H haplogrupi fülogeneetilise puu täpsustamine.