Kinnisvara hindamise probleemid ettevõttes

-, doktorant, (juh) Ene Kolbre, Kinnisvara hindamise probleemid ettevõttes, Tallinna Tehnikaülikool.
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
6.07.2000
Kinnisvara hindamise probleemid ettevõttes
Property Valuation Problems at the Enterprise