Tallinna puittaimestiku mitmekesisus maakasutuse liigestatuse tausta

Heldur Sander, magistrikraad (teaduskraad), 1998, (juh) Urve Ratas, Tallinna puittaimestiku mitmekesisus maakasutuse liigestatuse tausta, Tallinna Ülikool.
Heldur Sander
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
10.03.1997
1998
Eesti
Tallinna puittaimestiku mitmekesisus maakasutuse liigestatuse tausta
Dendrological diversity in Tallinn on the background of land use pattern