Läbiva teema „Keskkond ja säästev areng” integreerimine erinevate õppeainetega

Eve Kasekamp, magistrikraad, 2008, (juh) Kai Pata; Ülle Liiber, Läbiva teema „Keskkond ja säästev areng” integreerimine erinevate õppeainetega, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Eve Kasekamp
magistrikraad
Kaitstud
Ei
29.08.2005
2008
Eesti
Läbiva teema „Keskkond ja säästev areng” integreerimine erinevate õppeainetega
Integrating the pervasiv theme "Environment and sustainable development" into different subjects