Haridusterminoloogia seisund taasiseseisvunud Eestis üldhariduskoolide riiklike õppekavade näitel

Triin Siiber, magistrant, (juh) Krista Kerge, Haridusterminoloogia seisund taasiseseisvunud Eestis üldhariduskoolide riiklike õppekavade näitel, Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut.
magistrikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2017
Eesti
Haridusterminoloogia seisund taasiseseisvunud Eestis üldhariduskoolide riiklike õppekavade näitel
The State of Educational Terminology in Estonia after the Restoration of Independence Based on the National Curricula for Comprehensive Schools
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH353 Leksikoloogia