Tasakaalustatud tulemuskaart Tallinna Teede AS näitel

Marek Paju, magistrikraad, 2006, (juh) Toomas Haldma, Tasakaalustatud tulemuskaart Tallinna Teede AS näitel, Tartu Ülikool.
magistrikraad
Kaitstud
Ei
2.09.2002
2006
Tasakaalustatud tulemuskaart Tallinna Teede AS näitel
Balanced Scorecard on the Basis of Tallinna Teede AS