Multi-modal mapping of the environment of a mobile robot for collision-free path-planning and scalable task execution

Robert Valner, doktorant, (juh) Alvo Aabloo; Karl Kruusamäe, Multi-modal mapping of the environment of a mobile robot for collision-free path-planning and scalable task execution (Mobiilse roboti kokkupõrke-vaba teeplaneerimine ja mastaabile-kohanduv ülesannete täitmine keskkonna multimodaalse kaardistamise meetodil), Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond.
Robert Valner
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
31.08.2015
Inglise
Multi-modal mapping of the environment of a mobile robot for collision-free path-planning and scalable task execution
Mobiilse roboti kokkupõrke-vaba teeplaneerimine ja mastaabile-kohanduv ülesannete täitmine keskkonna multimodaalse kaardistamise meetodil
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT110 Instrumentatsioonitehnoloogia
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT150 Materjalitehnoloogia