Mehaaniliste ja keemiliste umbrohu-tõrjevõtete mõju kartuli umbrohtumisele, saagile, kvaliteedile, omahinnale ning põllu energeetilisele bilansile

Peeter Lääniste, magistrikraad (teaduskraad), 2000, (juh) Juhan Jõudu, Mehaaniliste ja keemiliste umbrohu-tõrjevõtete mõju kartuli umbrohtumisele, saagile, kvaliteedile, omahinnale ning põllu energeetilisele bilansile, Eesti Maaülikool.
Peeter Lääniste
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
2000
Eesti
Mehaaniliste ja keemiliste umbrohu-tõrjevõtete mõju kartuli umbrohtumisele, saagile, kvaliteedile, omahinnale ning põllu energeetilisele bilansile
Mehaaniliste ja keemiliste umbrohu-tõrjevõtete mõju kartuli umbrohtumisele, saagile, kvaliteedile, omahinnale ning põllu energeetilisele bilansile
The effect of mechanic and chemical weed control methods on potatos weediness, yield, quality, cost price and fields energetic balance