Fosfori tähtsus järve tervendamisel sette eemaldamise meetodil

Katrin Saar, doktorant, (juh) Ingmar Ott; Anu Kisand, Fosfori tähtsus järve tervendamisel sette eemaldamise meetodil, Eesti Maaülikool.
Katrin Saar
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2013
Eesti
Fosfori tähtsus järve tervendamisel sette eemaldamise meetodil
The role of phosphorus in sediment removal for lake restoration
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja -füsioloogiaB260 Hüdrobioloogia, mere-bioloogia, veeökoloogia, limnoloogia