Madala energeetilise sisendiga kinnise fotobioreaktori välja töötamine kasutamiseks CO2 sidumiseks Eesti energia sektoris

Albert Avarand, doktorant, (juh) Timo Kikas, Madala energeetilise sisendiga kinnise fotobioreaktori välja töötamine kasutamiseks CO2 sidumiseks Eesti energia sektoris, Eesti Maaülikool, Tehnikainstituut.
Albert Avarand
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
1.09.2017
Eesti
Madala energeetilise sisendiga kinnise fotobioreaktori välja töötamine kasutamiseks CO2 sidumiseks Eesti energia sektoris
Madala energeetilise sisendiga kinnise fotobioreaktori välja töötamine kasutamiseks CO2 sidumiseks Eesti energia sektoris
Development of low energy input photobioreactor for CO2 sequestration in Estonian energy industry
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
1. Bio- ja keskkonnateadused1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringudT270 Keskkonnatehnoloogia, reostuskontroll
4. Loodusteadused ja tehnika4.11. Keemia ja keemiatehnikaT380 Looduslike kütteõlide, rasvade ja vahade tootmistehnoloogia
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT140 Energeetika
4. Loodusteadused ja tehnika4.16. Biotehnoloogia (loodusteadused ja tehnika)T490 Biotehnoloogia
4. Loodusteadused ja tehnika4.17 Energeetikaalased uuringudT140 Energeetika