Keelekeskkonna mõju eelkooliealiste ja kooliealiste laste udmurdi keele oskusele (sotsio-psühholingvistilise uuringu materjalide põhjal)

Irina Reshetnikova, doktorant, (juh) Tõnu Seilenthal; Ülle Rannut, Keelekeskkonna mõju eelkooliealiste ja kooliealiste laste udmurdi keele oskusele (sotsio-psühholingvistilise uuringu materjalide põhjal), Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Soome-ugri osakond.
Irina Reshetnikova
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
31.08.2009
Eesti
Keelekeskkonna mõju eelkooliealiste ja kooliealiste laste udmurdi keele oskusele (sotsio-psühholingvistilise uuringu materjalide põhjal)
Influence of language environment to the udmurt language skills of children in preschool and school age (by materials of social-psycholinguistic studies)