A study of gymnasium students’ scientific literacy development based on determinants of cognitive learning outcomes and self-perception

Regina Soobard, doktorikraad, 2015, (juh) Miia Rannikmäe; Jari Lavonen, A study of gymnasium students’ scientific literacy development based on determinants of cognitive learning outcomes and self-perception (Gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse uuring tuginedes õpilaste kognitiivsetele õpitulemustele ning enesehinnangutele), Tartu Ülikool.
Regina Soobard
doktorikraad
Kaitstud
Ei
1.11.2009
9.10.2015
2015
Inglise
A study of gymnasium students’ scientific literacy development based on determinants of cognitive learning outcomes and self-perception
Gümnaasiumiõpilaste loodusteadusliku kirjaoskuse uuring tuginedes õpilaste kognitiivsetele õpitulemustele ning enesehinnangutele
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.10. KasvatusteadusedS270 Pedagoogika ja didaktika