Heitveepuhastuse efektiivsuse varieeruvus tehismärgalades Kodijärve horisontaalvoolulise pinnasfiltri ja Põltsamaa avaveelise märgalasüsteemi näitel

Märt Öövel, magistrikraad (teaduskraad), 2001, (juh) Ülo Mander, Heitveepuhastuse efektiivsuse varieeruvus tehismärgalades Kodijärve horisontaalvoolulise pinnasfiltri ja Põltsamaa avaveelise märgalasüsteemi näitel, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond, Geograafia instituut.
Märt Öövel
magistrikraad (teaduskraad)
Kaitstud
Ei
1.09.1998
2001
Heitveepuhastuse efektiivsuse varieeruvus tehismärgalades Kodijärve horisontaalvoolulise pinnasfiltri ja Põltsamaa avaveelise märgalasüsteemi näitel
Variation of purification efficiency in wastewater treatment wetlands : the horizontal flow planted sand filter in Kodijärve and the free water surface system in Põltsamaa, both Estonia