Seitsme erineva mikropoorse süsiniku struktuuri iseloomustamine kasutades Raman spektroskoopia meetodit ning erinevaid analüüsimudeleid

Riinu Härmas, magistrikraad, 2016, (juh) Heisi Kurig; Thomas Thomberg, Seitsme erineva mikropoorse süsiniku struktuuri iseloomustamine kasutades Raman spektroskoopia meetodit ning erinevaid analüüsimudeleid, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Keemia Instituut.
Riinu Härmas
magistrikraad
Kaitstud
Ei
1.09.2014
21.06.2016
2016
Eesti
Seitsme erineva mikropoorse süsiniku struktuuri iseloomustamine kasutades Raman spektroskoopia meetodit ning erinevaid analüüsimudeleid
Characterizing seven different microporous carbon materials using Raman spectroscopy and different analysis models
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
4. Loodusteadused ja tehnika4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadusT140 Energeetika