Ümberpööratud polaarsusega küsimused eesti igapäevases suhtluses

Kirsi Laanesoo, doktorant, (juh) Andriela Rääbis; Helle Metslang; Tiit Hennoste, Ümberpööratud polaarsusega küsimused eesti igapäevases suhtluses, Tartu Ülikool.
Kirsi Laanesoo
doktorikraad
Õpingud pooleli
Ei
30.08.2010
Eesti
Ümberpööratud polaarsusega küsimused eesti igapäevases suhtluses
Reversed polarity questions in Estonian everyday interaction
ValdkondAlamvaldkondCERCS eriala
2. Ühiskonnateadused ja kultuur2.6. Filoloogia ja lingvistikaH350 Keeleteadus